خبرها

اخبار

خبرها

 اجتماعی » نشان جدید دانشگاه تربیت مدرس معرفی شد 

نشان جدید دانشگاه تربیت مدرس معرفی شد

اجتماعی

  اسفندیار وکلای #1583;گستری اظهار تهران رحیم استان کرد:

با آغاز سال تحصیلی نشانه جدید دانشگاه بـر گرفتـه از سـه شـاخصه اصلـی نشـان سـرو، فرم سـردر ورودی و نــام نوشــته دانشــگاه تربیــت مــدرس و تلفیقی از رنگ های سبز و طلایی معرفی شد.

5;نگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری اس

به گزارش مهر، به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در نشانه جدید دانشگاه سرو سه بار تکرار شده که یـادآور سـه عنصر اصلـی خـرد، دانـش و راسـتی در شعار دانشـگاه تربیـت مـدرس اسـت.

;کم دادگاه گفت: در رابطه با اینکه آیا جوانفکر نیز به ح

سـرو در فرهنـگ ایرانی- اسـلامی سمبلی قدرتمنـد از رویـش، راستی، آزادگـی و جاودانگـی اسـت.

#1606;ونی ۲۰ روزه برای اعتراض به حکم دادگاه تمام نشده اس

همچنین در نشانه جدید دانشگاه تلفیقی از دو رنگ سبز و طلایی استفاده شده است. رنـگ سـبز نشان دهنده زندگـی، رویـش، زایـش، نـوآوری و خالقیـت اسـت که در فرهنـگ ایرانـی و اسـامی نیز از قداسـت و حرمـت خاصـی برخـوردار است.

رنگ طلایی که بـه عنـوان رنـگ دوم در نشانه دانشگاه بـه کار رفتـه در فرهنــگ ایرانــی نــور، خورشـید، گرما و حقیقـت را یادآوری می کند. ایـن رنـگ در نـگاره هـای ایرانـی بـه فراوانـی اسـتفاده شده و از آنجاکه جلـوه فلـزی رنـگ طلایـی ارزش آن را افزایـش داده اسـت جلـوه ای گرانبهـا دارد.

نشانه جدید در نشست دوازدهم شهریورماه شورای دانشگاه به تصویب رسید.

Let"s block ads! (Why?)

کردند.1581;میدمحمدی گف 1583;ادگاه درباره ثبت اربعین حسینی


مرجع خبر: تابناک - اجتماعی
شد دانشگاه دانشگاه جدید , دانشگاه مدرس تربیت شد , جدید نشان دانشگاه مدرس , تربیت مدرس معرفی نشان , جدید معرفی شد نشان , دانشگاه مدرس معرفی مدرس , شد مدرس تربیت دانشگاه
- آمار مبتلایان «کووید-19» به 9000 تن و جان باختگان به 354 تن رسید/ کشف 958 مورد جدید و ثبت رکورد جدید مرگ در کشورمان
- اسکندر فیروز؛ بیشتر مدیر تا کارشناس
- آمار مبتلایان «کووید-19» به 2922 تن و جان باختگان به 92 تن رسید/ کشف 586 مورد جدید/ تنها یک استان بی کروناست
- کشف 85 میلیون دستکش در 10 روز گذشته
- کمک معیشت دولت شنبه واریز می شود
- جدیدترین تقویم آزمون های پزشکی سال 99 منتشر شد
- نشستن‌های طولانی خطری جدی برای قلب زنان
- آیا مدارس تهران شنبه 3 اسفند تعطیل است؟
- پلیس پول بیمارستان پسر مالباخته را تقبل کرد
- کشف محموله بزرگ شمش طلای قاچاق در مرز باشماق
Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای golrizoon.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:golrizoon.ir